شرکت صنایع لاستیکی سهند

کارفرما: صنایع لاستیکی سهند

تاریخ شروع پروژه:۱۳۹۹/۰۶/۰۱

محل اجرای پروژه: استان البرز ، شهرک صنعتی اشتهارد

موضوع پروژه: طراحی، تامین، نصب وراه اندازی بانک خازن پست برق