مجتمع گاز پارس جنوبی

کارفرما: پالایشگاه پنجم پارس جنوبی

تاریخ شروع:۱۳۹۸/۱۱/۱

محل اجرای پروژه: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

موضوع پروژه:تعمیرات واحد برق، ابزار دقیق و تهویه مطبوع پالایشگاه پنجم پارس جنوبی

Post a comment