ایران، تهران
خیابان کریم خان، ساختمان ۴۶

گالری عکس