شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس
خدمات فنی و مهندسی شامل مهندسی اصولی و تفصیلی، برنامه ریزی و کنترل پروژه، نظارت در داخل و خارج ایران
راه اندازی، راهبری، تعمیر و نگهداشت روزمره و اساسی
مشارکت در سرمایه گذاری ها از طریق ایجاد شرکت های فرعی و وابسته، خرید سهام سایر شرکت ها و تشکیل مشارکت مدنی با اشخاص حقوقی و حقیقی

معرفی شرکت

شرکت فیرمکو با تجربه 27 ساله در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و پروژه های صنعتی قادر است گستره وسیعی از خدمات را از شروع تا پایان یک پروژه بصورت کلید تحویل بنحو مطلوبی ارائه نماید . این خدمات در مورد طرح های توسعه , تعمیر و نگهداری مدیریت طرح (MC) و همچنین اجرای یک پروژه کامل بصورت (EPC) به همراه واحد های خدماتی (Utilities) آب، برق، بخار و …. را شامل می شود.

شرکت فیرمکو در حال حاضر باظرفیت بیش از 9.125.000 نفرساعت در سال مشغول به فعالیت در پروژه های صنعتی در حوزه های طرح های توسعه و تعمیر و نگهداری بعنوان پیمانکار عمدهEPC یا پیمانکار مدیریت طرحMC پروژه های عظیم در حال انجام فعالیت می باشد.

حقوق و اخلاق حرفه ای، اعتبار کار ماست

ستاد خبری
فریمکو پشتیبان صنعت و تولید
پیشبرد موفق پروژه‌ها با کنترل هزینه‌ها علی‌رغم شرایط نامناسب اقتصادی کشور/ تنوع بخشی به حوزه‌های فعالیت فیرمکو ادامه می‌یابد

پیشبرد موفق پروژه‌ها با کنترل هزینه‌ها علی‌رغم شرایط نامناسب اقتصادی کشور/ تنوع بخشی به حوزه‌های فعالیت فیرمکو ادامه می‌یابد

فیرمکو در مراحل پایانی عرضه اولیه در بورس قرار دارد/ یکی از جذاب‌ترین عرضه اولیه‌ها خواهیم بود

فیرمکو در مراحل پایانی عرضه اولیه در بورس قرار دارد/ یکی از جذاب‌ترین عرضه اولیه‌ها خواهیم بود

پیام تسلیت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت فیرمکو پارس به مهندس شمس

پیام تسلیت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت فیرمکو پارس به مهندس شمس

آخرین پروژه ها

لطفا آخرین پروژه های ما را بررسی کنید
شرکت پتروشیمی مرجانشرکت پتروشیمی مرجان

شرکت پتروشیمی مرجان

شرکت پتروشیمی سبلانشرکت پتروشیمی سبلان

شرکت پتروشیمی سبلان

کاغذسازی بیستون کرمانشاهکاغذسازی بیستون کرمانشاه

کاغذسازی بیستون کرمانشاه

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارسمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

پالایشگاه اول پارس جنوبیپالایشگاه اول پارس جنوبی

پالایشگاه اول پارس جنوبی

پالایشگاه پنجم پارس جنوبیپالایشگاه پنجم پارس جنوبی

پالایشگاه پنجم پارس جنوبی

خدمات ما

ما بهترین خدمات را به شما ارائه میدهیم.
0
نیروی انسانی
0
سال تجربه کاری
0 %
رضایت مشتریان
0
پروژه در دست اجرا
0
پروژه انجام شده

درباره ما

   شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس يكي از شركتهاي عضوگروه سرمايه گذاري صنايع پتروشيمی(PIIC) با مشاركت سهام نزدیک به 60 % PIIC و بقیه سهام متعلق به كارشناسان صنايع پتروشيـمی و نفت با هدف انجام پروژه هاي مهندسی، نصب، تعميرات، نگهداری، بازسازی، ساخت و احداث كارخانجات صنايع پتروشيمی و تقويت امر خودكفايی، در اوايل سال  1372 تأسيس گرديد. از آنجا كه در صنايع پتروشيمی آخرين تكنولوژی رشته هـای مختلف صنعتی همـراه با پديده هاي نو و مكـانیزه بـكار گرفته می شود اين شركت با توجه به مسئوليت هاي كاری خود به منـابع نـيروي انساني متـخصص و دستگـاههای تعميـراتی پيشـرفته دسترسی داشته و با برخورداري از خدمات سـاير شركت هاي متـخصص عضو گروه قادر به رفع نياز صنايع پتروشيمی و ساير صنايع كشور نيز می باشد.

بیانیه HSE