ایران، تهران
خیابان کریم خان، ساختمان ۴۶

Projects

پالایشگاه اول پارس جنوبی- منطقه ویژه اقتصادی عسلویه

پالایشگاه اول پارس جنوبی- منطقه ویژه اقتصادی عسلویه

پالایشگاه اول پارس جنوبی-عسلویه کارفرما:پالایشگاه اول پارس جنوبی  تاریخ شروع: 1397/07/25 محل اجرای پروژه:منطقه ویژه اقتصادی عسلویه - استان بوشهر  موضوع پروژه: انجام خدمات ادوات و تجهیزات ابزاردقیق و تهویه مطبوع پروژه ها شرکت بسپاران بندر امام شرکت پتروشیمی پردیس شرکت پتروشیمی تخت جمشید 1372 1373 1375-1376 ...
شرکت کیمیا دالاهو

شرکت کیمیا دالاهو

شرکت کیمیا دالاهو کارفرما:شرکت کیمیا دالاهو  تاریخ شروع:1392/06/01 محل اجرای پروژه:منطقه ویژه اقتصادی عسلویه - استان بوشهر موضوع پروژه: * اجرای کامل عملیات ساختمانی شامل خاکبرداری، خاکریزی، عملیات فنداسیون و غیره * عملیات HSE در سایت پروژه کارفرما در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس فاز دو پتروشیمی پارک استایرن پروژه ها Pardis ...
شرکت  پتروشيمي مارون.تیر93

شرکت پتروشيمي مارون.تیر93

 شرکت پتروشیمی مارون کارفرما:شرکت پتروشیمی مارون  تاریخ شروع:1393/04/01 محل اجرای پروژه:منطقه ویژه اقتصادی بندرامام - استان خوزستان موضوع پروژه: نصب و پیش راه اندازی تجهیزات و لوله کشی فازاول افزایش ظرفیت واحد HD پروژه ها شرکت بسپاران بندر امام شرکت پتروشیمی پردیس شرکت پتروشیمی تخت جمشید 1372 1373 1375-1376 ...
شرکت  پتروشيمي مارون.خرداد93

شرکت پتروشيمي مارون.خرداد93

 شرکت پتروشیمی مارون کارفرما:شرکت پتروشیمی مارون  تاریخ شروع:1393/03/17 محل اجرای پروژه:منطقه ویژه اقتصادی بندرامام - استان خوزستان موضوع پروژه: احداث ساختمان و اصلاح کف سالن کمپرسورهای اصلی واحد الفین پروژه ها شرکت بسپاران بندر امام شرکت پتروشیمی پردیس شرکت پتروشیمی تخت جمشید 1372 1373 1375-1376 ...
شرکت  پتروشيمي مارون.مرداد92

شرکت پتروشيمي مارون.مرداد92

 شرکت پتروشیمی مارون کارفرما:شرکت پتروشیمی مارون  تاریخ شروع:1392/05/01 محل اجرای پروژه:منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر - استان خوزستان موضوع پروژه: عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات و لوله کشی فاز اول افزایش ظرفیت واحد HD شرکت پتروشیمی مارون پروژه ها شرکت بسپاران بندر امام شرکت پتروشیمی پردیس شرکت پتروشیمی تخت جمشید ...
شرکت پتروشیمی مارون.آذر92

شرکت پتروشیمی مارون.آذر92

 شرکت پتروشیمی مارون کارفرما:شرکت پتروشیمی مارون  تاریخ شروع:1392/09/20 محل اجرای پروژه:منطقه ویژه اقتصادی بندرامام - استان خوزستان موضوع پروژه: احداث ساختمان و اصلاح کف سالن کمپرسورهای اصلی واحد الفین پروژه ها Pardis Petrochemical Company Mehr Petrochemical Company Morvarid Petrochemical Company Kermanshah Petrochemical Company Bandar Emam, Kimya Company Bandar Emam (Basparan) ...
شرکت آب نیرو بندر امام

شرکت آب نیرو بندر امام

شرکت آب نیرو بندر امام   کارفرما: شرکت آب نیرو بندر امام تاریخ شروع:1392/09/20 محل اجرای پروژه:منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر - استان خوزستان موضوع پروژه: اجرای عملیات پروژه EPCC تعمیر و توسعه خطوط آب خنک کننده پروژه ها شرکت بسپاران بندر امام شرکت پتروشیمی پردیس شرکت پتروشیمی تخت جمشید 1372 ...
شرکت پتروشیمی مهر

شرکت پتروشیمی مهر

 شرکت پتروشیمی مهر   کارفرما: شرکت پتروشیمی مهر تاریخ شروع:1397/10/01 به مدت سه سال محل اجرای پروژه:منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی موضوع پروژه: انجام عملیات نگهداری و تعمیرات مکانیک ، ماشینری ، سرویس های تعمیراتی ، برق و ابزار دقیق مجتمع پتروشیمی مروارید پروژه ها شرکت بسپاران بندر امام شرکت ...
شرکت پتروشیمی مروارید

شرکت پتروشیمی مروارید

 شرکت پتروشیمی مروارید کارفرما: شرکت پتروشیمی مروارید تاریخ شروع:1392/04/01 محل اجرای پروژه:منطقه ویژه اقتصادی عسلویه - استان بوشهر موضوع پروژه: نگهداری و تعمیرات صنعتی و غیر صنعتی شرکت پتروشیمی مروارید پروژه ها Pardis Petrochemical Company Mehr Petrochemical Company Morvarid Petrochemical Company Kermanshah Petrochemical Company Bandar Emam, Kimya Company Bandar Emam ...
شرکت کیمیای بندر امام

شرکت کیمیای بندر امام

شرکت کیمیای بندر امام کارفرما: شرکت کیمیای بندر امام تاریخ شروع:1391/01/01 محل اجرای پروژه:منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر - خوزستان موضوع پروژه:  تعمیر و نگهداری واحدهای شرکت پتروشیمی کیمیا پروژه ها Pardis Petrochemical Company Mehr Petrochemical Company Morvarid Petrochemical Company Kermanshah Petrochemical Company Bandar Emam, Kimya Company Bandar Emam (Basparan) Company ...