ایران، تهران
خیابان کریم خان، ساختمان ۴۶

پروژه ها

پالایشگاه اول پارس جنوبی- منطقه ویژه اقتصادی عسلویه

پالایشگاه اول پارس جنوبی- منطقه ویژه اقتصادی عسلویه

شرکت پتروشیمی مهر

شرکت پتروشیمی مهر

شرکت پتروشیمی کارون

شرکت پتروشیمی کارون

شرکت خوارزمی بندر امام

شرکت خوارزمی بندر امام

شرکت پتروشیمی فرآورش

شرکت پتروشیمی فرآورش

شرکت شیمی بافت

شرکت شیمی بافت