رضایی:

فیرمکو پشتیبان تولید کشور است/ طیف گسترده‌ای از خدمات را ارائه می‌دهیم

فیرمکو پشتیبان تولید کشور است/ طیف گسترده‌ای از خدمات را ارائه می‌دهیم

مدیرعامل شرکت مهندسی و نصب فیرمکو (از شرکتهای زیرمجموعه شستا) گفت: این شرکت در سالی که از سوی مقام معظم رهبری، سال «جهش تولید» نام گرفته آماده است تا با ارائه خدمات متنوع خود در پشتیبان صنعت و تولید کشور باشد.

مهدی رضایی، مدیرعامل شرکت مهندسی و نصب فیرمکو (از شرکتهای زیرمجموعه شستا) در خصوص زمینه فعالیت این شرکت گفت: فیرمکو از شرکت های تابعه و زیرمجموعه شستا است و در انجام خدمات فنی و مهندسی، شامل مهندسی اصولی و تفصیلی، برنامه ریزی و کنترل پروژه، نظارت در داخل و خارج کشور فعال است.

دکتر رضایی اظهار داشت: فیرمکو طیف گسترده ای از خدمات را ارائه می دهد که شامل موارد زیر است:

 • انجام خدمات فنی و مهندسی شامل مهندسی اصولی و تفصیلی، برنامه ریزی و کنترل پروژه، نظارت در داخل و خارج ایران
 • اجرای طرحهای ساختمانی، صنعتی و تاسیساتی و همچنین ساخت تجهیزات ثابت و متحرک
 • راه اندازی، راهبری، تعمیر و نگهداشت روزمره و اساسی
 • ارائه خدمات مدیریتی و کارشناسی تخصصی و انجام عملیات بازرگانی و تدارکاتی پروژه های صنعتی
 • مشارکت در سرمایه گذاری ها از طریق ایجاد شرکت های فرعی و وابسته، خرید سهام سایر شرکت ها و تشکیل مشارکت مدنی با اشخاص حقوقی و حقیقی
 • انجام خدمات فنی و مهندسی شامل مهندسی اصولی و تفصیلی، برنامه ریزی و کنترل پروژه، نظارت در داخل و خارج ایران
 • اجرای طرح های ساختمانی، صنعتی و تاسیساتی و همچنین ساخت تجهیزات ثابت و متحرک
 • راه اندازی، راهبری، تعمیر و نگهداشت روزمره و اساسی
 • ارائه خدمات مدیریتی و کارشناسی تخصصی و انجام عملیات بازرگانی و تدارکاتیپروژه های صنعتی
 • مشارکت در سرمایه گذاری ها از طریق ایجاد شرکت های فرعی و وابسته، خرید سهام سایر شرکت ها و تشکیل مشارکت مدنی با اشخاص حقوقی و حقیقی
 • مدیرعامل شرکت فیرمکو تاکید کرد: این شرکت در سالی که از سوی مقام معظم رهبری، سال «جهش تولید» نام گرفته آماده است تا با ارائه خدمات متنوع خود در پشتیبان صنعت و تولید کشور باشد.