ایران، تهران
خیابان کریم خان، ساختمان ۴۶

در شش ماهه اول سال 1397 محقق شد سود خالص 110 میلیارد تومانی هلدینگ سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

در شش ماهه اول سال 1397 محقق شد سود خالص 110 میلیارد تومانی هلدینگ سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

در شش ماهه اول سال 1397 محقق شد سود خالص 110 میلیارد تومانی هلدینگ سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

 

بهبود سودآوری شرکت های تابعه ناشی از رشد درآمدها، مدیریت هزینه ها و شایسته سالاری از دلایل اصلی افزایش سود این شرکت در نیمه نخست سال 97 بوده است. با توجه به افزایش بازدهی سرمایه در این شرکت متوسط قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی در بازار سرمایه از 1345 ریال در مهر سال قبل به 2132 ریال در شهریور ماه 97 افزایش داشته که با رشد 59% همراه بوده است که این افزایش بدلیل رشد میزان درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره پیشین می باشد. شایان ذکر است شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی چندین شرکت تولیدی، خدماتی و سرایه گذاری درزیر مجموعه خود دارد که تعدادی از این شرکت ها هم از سودآوری مناسبی برخوردار بوده اند. درخصوص میزان تولید، مقدارتلید شرکت های این هلدینگ در مجموع در شش ماهه اول 97 برابر با حدود 83 هزارتن بوده که 89% برنامه تولید را محقق نموده است .از این میزان تولید، 80هزارتن انواع محصولات پتروشیمی بفروش رفته است. فعالان بازار سرمایه و سرمایه گذاران با توجه به روند رو به رشد تولید و سودآوری شرکت های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، پیش بینی می کنند در ماهای پایان سال رشد ارزش سهام این شرکت و شرکت های بورسی زیر مجموعه آن، تداوم یابد.