Iran, Tehran
Karim Khan Zand Street, building 46

دریافت جایزه استاندارد ۳۴۰۰۰ (نشان بلورین D2) توسط شرکت فیرمکو

دریافت جایزه استاندارد ۳۴۰۰۰ (نشان بلورین D2) توسط شرکت فیرمکو

شرکت فیرمکو (از شرکت‌های تابعه شستا)، جایزه استاندارد ۳۴۰۰۰ (نشان بلورین D2) را دریافت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فیرمکو، در این استاندارد، پنج سطح بلوغ تعریف شده است که پایه‌های متوالی و مستمری برای بهبود ۱۴ فرایند منابع انسانی فراهم می‌آورد و سازمان‌ها ضمن تعیین سنجه‌هایی برای حصول اطمینان از کارایی عملکرد خود در قالب این فرایندها، به رصد 12 نگرش کلیدی منابع انسانی اهتمام می‌ورزند.

ارزیابی این فرایند توسط دانشگاه تهران انجام شد و با استقرار ارزیابان حرفه‌ای و با تجربه، فعال‌سازی پرسشنامه ۱۲۰ سوالی سنجش نگرش‌های منابع انسانی و ارسال نتایج آن به دبیرخانه، و همچنین پاسخگویی صادقانه همکاران منابع انسانی و گروه‌های کانونی در دو سطح مدیران میانی و کارمندان، در فرآیند ارزیابی و ممیزی، این نتیجه را در برداشت.

دریافت جایزه استاندارد ۳۴۰۰۰ توسط شرکت فیرمکو، گویای آن است که با توجه ضرورت استمرار حرکت هوشمندانه در مرحله بلوغ، شرکت فیرمکو توانسته است این مرحله را به صورتی متوازن در قلمرو منابع انسانی خود حاکم کند و تأثیر و ثمره این تلاش‌ها را در بهبود وضعیت کسب و کار خود مشاهده نماید و در نهایت شاخص‌های مهم سازمانی را ارتقاء دهد.

لازم به ذکر است دکتر رضایی، مدیرعامل شرکت فیرمکو طی مراسمی، جایزه استاندارد ۳۴۰۰۰ را دریافت کرد.

دریافت جایزه استاندارد ۳۴۰۰۰ (نشان بلورین D2) توسط شرکت فیرمکو