ایران، تهران
خیابان کریم خان، ساختمان ۴۶

برگزاری نخستین جلسه روابط عمومی ها در دفتر شرکت سرمایه گذاری

برگزاری نخستین جلسه روابط عمومی ها در دفتر شرکت سرمایه گذاری

نخستین جلسه روابط عمومی ها در دفتر مرکزی سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی PIIC نخستین جلسه روابط عمومی ها با حضور مدیر روابط عمومی وامور بین الملل شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی بین مدیران روابط عمومی مجموعه هلدینگ برگزار گردید و در نخستین نشست به ارزیابی و بررسی کارشناسی ابعاد فعالیت های روابط عمومی پرداخته شد.

در این جلسه به بررسی موانع پیش روی روابط عمومی پرداخته شد و مسئولان روابط عمومی ها نیز راهکارهایی جهت حل مسائل ایراد نمودند.

علامه در این جلسه تاکید داشت که یکی از ارکان مهم روابط عمومی جهت استحکام و دوام شرکتها همکاری مستمر و متقابل بین مدیران روابط عمومی و مدیران بالادستی در امر اطلاع رسانی به مخاطبان است.
همچنین در این جلسه روابط عمومی ها موظف شدند از عملکرد شرکت ها به صورت 3 ماهه به صورت مداوم با هماهنگی روابط عمومی piic به سهامداران و دیگر مخاطبان مجموعه اطلاع رسانی نمایند.
در ادامه مدیرآموزشی این شرکت با توجه به لزوم آموزش همکاران در زمینه های مختلف به برنامه های آتی در زمینه آموزش که در حال پیگیری است و به زودی قابل اجرا است، جلسه به کار خود پایان داد.

منبع: روابط عمومی PIIC