وزارت تعاون، کار و رفاه اتماعی شرکت سرمایه گذاری تأمین اتماعی شرکت سرماه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) شرکت سرمایه گذاری صنایع پتوشیمی (piic) شرکت مهندسی و نصب فیرمکوپارس
ایران، شیراز
خیابان قصرالدشت، چهارراه مطهری(زرگری)، پلاک 432

مجتمع پتروشیمی مروارید

کارفرما: مجتمع پتروشیمی مروارید

تاریخ شروع :۱۴۰۱/۱۰/۰۱

محل اجرای پروژه: منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی

موضوع پروژه:تعمیرات روزمره، پیشگیرانه و اساسی کلیه واحدهای مجتمع پتروشیمی مروارید