ایران، تهران
خیابان کریم خان، ساختمان ۴۶

احداث کارخانه ساخت پالت های پلیمری شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

احداث کارخانه ساخت پالت های پلیمری شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

احداث کارخانه ساخت پالت های پلیمری شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

 

  کلنگ احداث کارخانه ساخت پالت های پلیمری متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشی در زمینی به وسعت دو هکتار در شهرستان مهر واقع در بیست و پنج کیلومتری عسلویه با حضور استاندار فارس به زمین زده شد.